Glitterbakgrund

C.A.G Edge


C.A.G Edge är specialiserat på att utveckla och drifta molnbaserade mikrotjänster. Vi surfar på framkanten av teknikutvecklingsvågen och använder i dag molntjänster, containers och Continuous Delivery som våra främsta verktyg.


Våra arkitekter och utvecklare tillhör de bästa av de bästa inom sina områden. Med gedigen erfarenhet inom systemutveckling, IT-arkitektur och drift, kompletterat med kompetens inom Cloud, DevOps, automatisk test, build pipelines och agila metoder hjälper vi våra kunder att korta time to market och öppnar möjligheter att leverera det deras kunder vill ha idag istället för i morgon.

Många av våra kunder återfinns i finansbranschen. Tjänsternas innehåll är av naturen varierande men omfattar ofta kundspecifik kärnverksamhet, integrationer mellan proprietära system och standardsystem, integrationer mellan standardsystem eller lösningar för att fylla tillfälliga affärsbehov.

Snabb feedback på en idé eller en förändring är mycket viktigt för att en verksamhet ska kunna utvecklas i ett högt tempo i rätt riktningar. Vi skapar rätt förutsättningar för detta genom att definiera mätvärden och införa tekniska lösningar för mätvärdesinsamling, visualisering och rapportering.

Ofta är det mer än tekniken som behöver förändras i ett företag. För att lyckas arbetar vi med ett tvärfunktionellt arbetssätt där vi ser till hela verksamhetens bästa. Vi hjälper bland annat våra kunder att maximera kundnytta och effektivisera arbetssätt genom införande av Lean och agila arbetsmetoder.

Att vidareutveckla inte bara kundens system utan även oss själva är något vi brinner för. Genom att kontinuerligt hålla och gå på kurser, seminarier och labbar håller vi oss uppdaterade. Detta gör vi ofta tillsammans med våra kunder. För oss är det viktigt att kunden har nödvändig kunskap och förståelse för att kunna hantera de lösningar vi gemensamt skapar.


Kontaktperson

Daniel Marell
+46 705 63 10 52
daniel.marell@cag.se