Glitterbakgrund

C.A.G Mawell


C.A.G Mawell är ett konsultbolag helt inriktat på e-lösningar som ökar effektiviteten inom vård och hälsa. Med kliniska mjukvarulösningar, konsultteam, drift, support och förvaltningsåtaganden är vi idag Sveriges främsta helhetsleverantör inom eHälsa.


eHälsa är ett prioriterat område som står inför stora utmaningar i framtiden. Vi blir fler som lever längre och inte dör av våra sjukdomar. För att samhället ska ha råd med de ökade kostnader detta innebär krävs åtgärder. Ett led i detta är att digitalisera sjukvården och utvecklingen av e-lösningar inom vård och omsorg går snabbt framåt.

På C.A.G Mawell utvecklar vi tjänster och innovativa lösningar som effektiviserar vården och ger vårdtagarna bättre service. Vi projektleder, designar, bygger och förvaltar moderna IT-lösningar för vård och omsorg och åtar oss ofta helhetsåtaganden där vi är med från ett tidigt skede, till genomförande och förvaltning.

Vi är i dag 55 mycket erfarna medarbetare som arbetar inom IT-arkitektur, krav och test, systemutveckling och integration samt projektledning. Gemensamt för samtliga av våra konsulter är att oavsett vilken typ av roll de har arbetar de uteslutande med eHälsa.


Kontaktpersoner

Kristian Skotte, VD
+46 8 527 400 00
kristian.skotte@cag.se


Adress

C.A.G Mawell
Solna torg 19
171 45 Solna

Telefon

+46 8 527 400 00