Glitterbakgrund

C.A.G Novus


Vi är ett växande konsultföretag med bas och spetskompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.


Inom området försvar har vi kompetens kring militära radio- och ledningssystem, logistikstöd (ILS), validering och verifiering (VoV) av materielsystem och metodutveckling för militär ledning. Här finns även spetskompetens inom helikopter samt strids- och transportflygsystem. Inom dessa området arbetar vi med krav, testledning och beslutsstöd till ett antal kunder inom försvarssektorn.

Inom integration kan vi leverera allt från rent expertstöd till hela integrationslösningar. Vi har expertis på ett flertal av de marknadsledande produkterna och behärskar de förekommande standardiserade formaten och teknikerna liksom hur processen bör se ut för integrationsutveckling. Vi har erfarenhet från flera marknadsområden och arbetar både åt nationella och internationella företag. Inom logistik har vi verksamhetskompetens från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture (EA), integrationsarkitektur och verksamhetsutveckling.

Vår expertis inom EDI och B2B-kommunikation gör att vi kan skapa säkra och validerade flöden från stöd- och affärssystemen långt inne i företaget ut till externa partners såsom banker, transport- och logistikföretag samt myndigheter.


Kontaktpersoner

Magnus Söderström, VD
+46 70 668 38 33
magnus.soderstrom@cag.se

Fredrik Hessel, Vice VD
+46 70 865 37 74
fredrik.hessel@cag.se


Adress

C.A.G Novus Nacka
Augustendalsvägen 76
Box 1249
131 28 Nacka Strand

Telefon

+46 8 785 25 00

Adress

C.A.G Novus Enköping
Annelundsgatan 17c
Box 128
745 23 Enköping

 


Integration Process & Kravanalys Förändringsledning Försvarsmakten Greencarrier