Glitterbakgrund

Ledning och finansiell information.


Koncernledning

Michael Ekman
VD och koncernchef
C.A.G Group
+46 8 785 22 00
michael.ekman@cag.se
Håkan Kihlert
Ekonomichef
C.A.G Group
+46 8 785 22 00
hakan.kihlert@cag.se
Nicolas Länninge
VD
C.A.G Contactor
+46 8 785 24 10
nicolas.lanninge@cag.se
Steen Petersen
VD
C.A.G Datastöd
+46 8 785 23 53
steen.petersen@cag.se
Magnus Söderström
VD
C.A.G Novus
+46 70 668 38 33
magnus.soderstrom@cag.se
Tomas Täuber
VD
C.A.G Mälardalen
+46 70 841 86 69
tomas.tauber@cag.se
Tobias Nyberg
VD
C.A.G Core
+46 70 564 96 00
tobias.nyberg@cag.se
Niclas Lindqvist
VD
C.A.G Senseus
+46 72 716 40 44
niclas.lindqvist@cag.se
Mats Ågren
VD
C.A.G Arete
+46 76 811 31 00
mats.agren@cag.se
Kristian Skotte
VD
C.A.G Mawell
+46 8 527 400 00
kristian.skotte@cag.se

Styrelse

Bo Lindström
Styrelseordförande
Bengt Lundgren
Styrelseledamot
Viveka Ekberg
Styrelseledamot
Daniel Marell
Styrelseledamot
Michael Ekman
Styrelseledamot och koncernchef
Göran Westling
Styrelseledamot
Krister Stomberg
Styrelseledamot

Översikt

Koncernens nyckeltal, KSEK 2015 2014 2013
Nettoomsättning 287 775 271 305 246 326
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 22 776 13 392 14 545
Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 7,9 % 4,9 % 5,9 %
Genomsnittligt antal anställda (st) 205 202 186
Omsättning per anställd 1 404 1 343 1 324
Soliditet (%) 41 % 36 % 36 %
Antal aktier (st) 4 781 360 4 781 360 4 781 360
Eget kapital per aktie (kronor) 10,68 9,08 8,75
Resultat per aktie (kronor) 2,40 1,08 1,06
Utdelning per aktie (kronor) 1,6 0,8 0,75

Omsättning per bransch

Piechart2015_webb


Årsberättelser

Välkommen att läsa och ladda ned C.A.G:s årsberättelse för 2015 och 2014.


Kontaktperson

Michael Ekman
+46 8 785 22 00
michael.ekman@cag.se


Arete Contactor Datastöd Mälardalen

Novus Senseus Core Mawell