Driftkritiska applikationer.


Det finns system som behöver fungera prickfritt – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Verksamhetskritiska system. För att hålla sådana system vid god hälsa krävs inte bara att du satsar på rätt teknik, utan på rätt människor. Specialister med rätt uppsättning av egenskaper. Specialister som kan tekniken på djupet, som förstår regelverken, som finns där på dygnets alla timmar, som är beredda att kavla upp ärmarna för att möta förändringar i verksamheten, och som säkrar driften av kritiska applikationer. Det är precis vad du får hos C.A.G.


Behov

På C.A.G har vi en djup verksamhetsförståelse. Vi vet vad som är kritiskt för våra kunder. Att drifta verksamhetskritiska applikationer åt våra kunder utgör en viktig del av vårt åtagande. Säkerhetskraven för den här typen av tjänster är förstås extremt höga. Och vi har stor vana av att möta de kraven.

I stora bolag innebär det att vi ansvarar för specifika IT-leveranser på en viss avdelning. I ett litet bolag handlar det ofta om en helhetslösning inom IT.


Kompetens

Vår breda kompetens inom drift av exempelvis finanssystem innebär att vi kan hantera komplexa applikationer – som portföljsystem, tradingsystem och informationssystem.

Kunskaperna inom IT-drift för finansmarknaden är unik, då få andra företag på den svenska marknaden har samma omfattande erfarenhet av att hantera drift och support åt företag inom den finansiella sektorn.

Vi har i många år hanterat branschens speciella krav på absolut avbrottsfri drift 24 timmar om dygnet – med extremt hög säkerhet och branschspecifika system.


Kontaktperson

Steen Petersen
+46 70 595 35 29
steen.petersen@cag.seDatastöd