Förvaltning av finanssystem.


Vissa system ställer högre krav än andra. Förvaltning av finanssystem är ett bra exempel på det. Det kräver en specifik förståelse för hur förvaltning, processer, regler och ramverk faktiskt ser ut. Och i grunden en djup kunskap i själva finanssystemen, som exempelvis Simcorp Dimension. Hos oss återfinner du allt detta: förståelsen, kunskaperna och de faktiska verktygen som gör det möjligt att ta helhetsansvaret för din systemförvaltning. Med C.A.G i ryggen kan du skräddarsy specifika lösningar som möter utmaningarna som du ställs inför just nu.


Behov

Vi tar ett helhetsansvar inom utveckling och förvaltning av finansiella system, genom att hyra ut kompetenta konsulter. Utmaningarna kan gälla allt från analyser och utredningar, till projekt i samband med migrering från äldre till nyare system. Vi hjälper också till med förvaltning av finansiella system.

I förvaltningen av finanssystem vänder vi oss i första hand till dig som har en egen förvaltningsorganisation, där systemen behöver anpassas till olika förändringar. Exempelvis kan det handla om att lägga in rätt information i systemen, att registrera affärer på rätt sätt eller addera nya handelsinstrument.


Kompetens

Som systemförvaltare är vi i grund och botten problemlösare. Det kan handla om beräkningar som inte fungerar som de ska, supportärenden eller behov av att sätta upp nya analyser för portföljförvaltare. En viktig del av systemutvecklingen ligger i att utveckla nya applikationer, uppgradera eller ta projektledarrollen.

Vi har en stark verksamhetskompetens, där vi fokuserar mycket på skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov. I praktiken innebär det att vi ofta sitter hos dig som kund och arbetar fram lösningarna tillsammans. Vi bidrar med systemkunskapen kring finansiella system som exempelvis Simcorp Dimension, Charles River, Tradesec och Bloombergs produkter.


Resultat

Djup verksamhetsförståelse tillsammans med teknisk kunskap är en kraftfull kombination. Det innebär att du kan fokusera på att utveckla din affär, men leder också till smidigare, automatiserade processer, färre fel och att färre krångliga kringsystem. Vi tar ett helhetsansvar och utvecklar din affär.


Kontaktperson

Daniel Johansson

+46 8 785 23 22
daniel.johansson@cag.seDatastöd