Hosting och serverdrift.


Färdigpaketerade driftslösningar är ingenting som existerar i vår vokabulär. Varje installation som vi genomför är unikt anpassad för just din organisation, och dina specifika behov. Det innebär att vi kan sänka dina driftskostnader, optimera prestanda och förbättra den faktiska upplevelsen för slutanvändaren. Du kan även känna dig lugn i att hostingen vilar i trygga händer. Med dubbla, geografiskt åtskilda serverhallar, dubbla brandväggar och elförsörjning, speglade virtuella servrar, fiberlänkar, skalskydd. På C.A.G erbjuder vi till och med reservarbetsplatser, för att verkligen vara på den säkra sidan. De anpassade lösningar för hosting och serverdrift som vi kan erbjuda innebär att kostnaderna kan hållas nere och prestandan kan optimeras – bland mycket annat.


Behov

Våra driftslösningar för hosting och serverdrift är en tjänst som riktar sig till dig som ställer höga krav på dina it-lösningar. I vår värld finns inga färdiga lösningar, det viktiga är att det som tas fram klarar verklighetstestet och kan sjösättas omgående. Vilket är någonting som ofta saknas i de stora, standardiserade lösningarna.


Metod

Varje installation som vi genomför inom ramen för våra hosting och serverdrift är individuellt anpassad. Våra leveranser utgår helt och hållet från dig som kund, ditt perspektiv och dina behov.

Vi erbjuder dubbla, geografiskt separerade hallar, speglade virtuella servrar, fiberlänkar, redundanta internetförbindelser och elförsörjning, dubbla brandväggar och skalskydd. Vi erbjuder till och med reservarbetsplatser.


Resultat

När du väljer oss får du en skräddarsydd lösning för din hosting och serverdrift, som är anpassad utifrån dina behov och uppfyller de högsta tänkbara kraven på säkerhet och prestanda.


Kontaktperson

Steen Petersen
+46 70 595 35 29
steen.petersen@cag.se



Datastöd