Moln.


Molntjänster är en självklarhet i dagens företagsvärld. Det är fantastiskt för att exempelvis skapa mobilitet och flexibilitet. Men det är inte lika självklart att all din data alltid ska ligga i molnet. Därför ingår det i vår molnlösning att alltid genomföra en kvalificerad analys, där vi utgår ifrån behovet i din organisation. Hur ska egentligen strukturen se ut? Finns det system som lämpar sig bättre att hosta och drifta i något av våra datacenter? Vi tar reda på svaret. Sen ser vi till att det blir gjort.


Behov

Molntjänster är en del av dagens teknologi. Men det är viktigt att förstå vilken del av hostingen som passar bäst för molnbaserad hosting, och vilka som kan vara smartare att behålla i datacenter. Och det är precis vad vi hjälper dig med. Vi gör en analys av ditt totala behov, med utgångspunkt i hur systemen och datan ska användas. Det kan till exempel handla om särskilda krav på mobilitet och flexibilitet vid användningen.


Metod

I vår behovsanalys tar vi ett totalansvar, där vi utgår från behoven i din verksamhet. Bland annat tittar vi på vilka delar av verksamheten som kan brytas loss från övriga delar och läggas i molntjänster.

I detta arbete tittar vi på vilka kraven för specifika ändamål är från fall till fall – för att se hur vi kan leverera en ännu bättre lösning. Lösningen kan vara Box365 (C.A.G:s egna koncept för Office365), Microsoft Azure – eller hybridmoln där en del läggs i molnet och en del driftas i våra lokala datacenter.


Resultat

Att låta oss leverera molnlösningar åt dig är ett perfekt sätt att framtidssäkra dina lösningar. Du kan vara säker på att de lösningar som föreslås alltid börjar och slutar i de specifika behov som finns i din verksamhet. Det är också ett effektivt sätt att skära i kostnaderna för hosting och drift, för att på detta sätt både sänka administrationskostnaderna och öka flexibiliteten för medarbetarna.


Kontaktperson

Steen Petersen
+46 70 595 35 29
steen.petersen@cag.se


Datastöd