Continuous Testing

1949 739 C.A.G

Continuous Testing tar ett helhetsgrepp på test i agila miljöer och som deltagare får du följa med från idé till produktionssättning.

ÖVERSIKT

Vad behöver finnas på plats för att börja utveckla, testa och leverera värde och hur minimerar du denna ledtid? Vilka tekniker, metoder och verktyg är mest intressanta under planering och genomförande? Vilka arbetssätt är bra för att säkerställa kvalitet löpande?

Efter kursen kommer du förstå hur man kan applicera agila teststragier, metoder, tekniker och arbetssätt i ditt team och vilka valmöjligheter ni har. Bland annat får du prova på hur det är att arbeta enligt “Continuous Delivery” och du får med dig labbmiljön hem för att på egen hand kunna utforska detta arbetssätt.

Kursen riktar sig främst till dig som idag arbetar i eller tillsammans med ett agilt team. För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha ett par månaders erfarenhet av att arbeta i ett agilt projekt. Det är även en fördel om du har grundläggande kunskap inom krav och test motsvarande grundläggande nivå på ISTQB respektive REQB.

KURSMATERIAL

Här kan du ladda ner befintligt kursmaterial och övningsuppgifter så att du kan förbereda dig på egen hand eller fräscha upp dina kunskaper vid ett senare tillfälle.

 

Kursanmälan
21
Sep
-22
Sep
Continous Testing
C.A.G Senseus
07
Dec
-08
Dec
Continous Testing
C.A.G Senseus
X
X