Ledning

Vi är specialister inom alla typer av IT-projekt. Oavsett om vi ansvarar för hela eller delar av projektet hjälper vi ditt företag med allt från krav och implementation till drift och förvaltning.

DIGITAL VERKSAMHETS­UTVECKLING

Alla verksamheter har unika krav på sina IT-lösningar. Vi hjälper er att ställa dem. På en föränderlig marknad måste lösningarna vara flexibla.

Mer om DV

BESTÄLLARSTÖD

En bra beställare får ut den verkliga affärsnyttan av IT-lösningar, men då IT sällan är en del av kärnverksamheten kan det vara svårt att formulera rätt krav.

Beställarstöd

FÖRÄNDRINGS­LEDNING

En förändring måste vara väl förankrad i en organisation så att alla berörda parter känner sig delaktiga och bidrar i arbetet. Vi stöttar ledningen i denna process genom att upprätta effektiva kommunikationsvägar.

Förändringsledning

PROJEKTLEDNING

En kompetent projektledare är en förutsättning för varje IT-projekt. Våra konsulter besitter både en stark beslutsförmåga och en djup förståelse för själva tekniken vilket gör att ni når era mål i tid.

Projektledning
KONTAKTPERSON

Tobias Nyberg
+46 70 564 96 00
tobias.nyberg@cag.se

JAG VILL VETA MER OM LEDNINGLEDIGA JOBB INOM LEDNING

Spontanansökan
Visa alla tjänster

X
X