C.A.G Mawell satsar på kompetensutveckling


C.A.G Mawell har startat upp kompetensnätverken inför året. Under en första nätverksträff togs förslag och idéer fram inför kommande nätverksträffar. Det gångna årets aktiviteter utvärderades och inom nätverket för systemutveckling togs det bland annat beslut om att de populära bokcirklarna ska fortsätta och ha tätare träffar. Roligt med så stort intresse.


Kompetensnätverkens indelning i nätverksgrupperna Systemutveckling samt Krav och Informatik har fått ett positivt bemötande och fortsätter som tidigare. En nyhet för året är nätverksgruppen ”Ledarskap” som ska drivas genom ett samarbete mellan C.A.G Mawell och C.A.G Core. Även i de övriga kompetensnätverken satsar C.A.G Mawell på att hitta beröringspunkter med övriga C.A.G och skapa ett tätare samarbete.

Nätverkens olika inriktningar ger medlemmarna chansen att utvecklas i sina specifika yrkesroller och utbyta erfarenheter med kollegor och andra i branschen. Som tidigare är det medlemmarna själva som driver och påverkar de olika kompetensnätverkens inriktningar och aktiviteter. Ett engagemang som inte bara höjer kompetens utan även får individen och hela företaget att växa.