IREB och REQB förenas under IREB:s varumärke


I syfte att förbättra professionalismen inom kravhantering har certifieringsorganen IREB och REQB beslutat sig för att förena sina krafter i ett gemensamt certifieringsprogram.


Certifieringsschemat kommer i fortsättningen att drivas under IREB:s varumärke. I och med detta kommer den redan välrenommerade certifieringen att väga ännu tyngre på den internationella marknaden.

Vi kommer fortsätta ge REQB-kursen under våren, men från och med den 31 augusti 2017 kommer vi gå över till IREB fullt ut. 

Alla REQB-certifikat som finns idag eller tas under övergångsperioden är giltiga och kan enkelt och utan kostnad överföras till ett IREB-certifikat på IREB:s hemsida.