Beställarstöd.


Genom att bli en bra beställare så får er verksamhet ut den verkliga affärsnyttan av era IT-lösningar. Eftersom IT sällan är en del av kärnverksamheten kan det vara svårt att formulera rätt krav. Vi  hjälper din verksamhet att bli en bra beställare genom att stötta hela vägen från kravinsamling till test.


Behov

Se till att framtidssäkra era IT-lösningar! En förutsättning för en framgångsrik och flexibel organisation är att IT-lösningarna är helt integrerade i företagets strategi- och målarbete. Företag som tagit hänsyn till det kommer att ha fantastiska fördelar både ekonomiskt och strategiskt.

 


Metod

Vi hjälper till att utvärdera allt nödvändigt beslutsunderlag och tar ett helhetsperspektiv på marknaden, er situation och era krav. Antingen tar vi ett helhetsansvar eller så kan vi stötta era projektledare genom valda delar av processen.

 


Resultat

En korrekt genomförd beställning bidrar till att IT blir ett verkligt stöd och en avgörande faktor för att er verksamhet ska kunna nå – och slå – era verksamhetsmål.


Kontaktperson

Johanna Aadde
+46 706 022 724
johanna.aadde@cag.se


Arete