Förändringsledning.


Förändringsledning innebär att på ett strukturerat sätt leda organisationen genom en förändring så att alla berörda parter känner sig delaktiga och kan bidra i arbetet. Vi stöttar ledningen i detta arbete, som ofta innebär att upprätta effektiva kommunikations -och informationsvägar.


Behov

Det krävs förståelse i en organisation inför ett förändringsarbete, och projektets ”hur” och ”varför” måste vara väl etablerade i alla led. Insikt, överblick och kunskap är förutsättningar för lyckad förändringsledning.


Metod

Vi ser till att kunder, medarbetare och andra berörda parter hela tiden har de bästa förutsättningarna för ett lugnt och taktiskt förändringsarbete. Vi agerar projektledare, projektledarcoach, förändringsledare, process- och organisationsutvecklare allt efter behov. Vi upprättar workshops för att säkerställa delaktigheten hos alla berörda. Vi tar helhetsansvar där det behövs.

Våra förändringsledare är experter inom projektledning och förändringsledning och har utbildning från exempelvis Gestaltakdademin, Humanova, UGL, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm med flera. Det innebär att vi behärskar både de mjuka och hårda frågorna.


Resultat

Resultatet av effektiv förändringsledning leder till engagerade medarbetare och partners som känner sig motiverade och aktivt delaktiga i förändringsarbetet i organisationen. Detta leder till bättre kvalitet i projektet med ovärdeliga tids- och kostnadsbesparingar.


Kontaktperson

Johanna Aadde
+46 706 022 724
johanna.aadde@cag.se


Arete Datastöd Novus Senseus Mälardalen