ULF_6523

Process och kravanalys.


Alla verksamheter har unika krav på sina IT-lösningar. Vi hjälper er att ställa korrekta, framtidssäkrade krav på ert IT-stöd, med verksamhetens faktiska behov som bas. Om verksamhetskraven är korrekt ställda så medför det att vi kan sätta rätt krav på IT-lösningarna i er organisation. Eftersom förutsättningarna på marknaden ständigt förändras så ställs nya krav på organisationens IT-stöd i samma takt. För att er verksamhet ska kunna hantera en föränderlig samtid måste IT-lösningarna vara flexibla och framtidssäkrade.


Behov

En korrekt ställd process och kravanalys är helt avgörande för alla framgångsrika system- eller mjukvaruprojekt. Om inte alla delar finns med så kommer det att få negativa  tids- och kostnadeffekter på både kort och lång sikt vilket hindrar både utveckling och lönsamhet. Förutsättningar och behov kan även ändras under ett projekts gång, något som utmanar flexibiliteten i kravanalysen. Många företag missar ofta vitala delar i sin upphandling då området hela tiden utvecklas och förändras och blir mer komplext.


Metod

Våra specialister hjälper er att upprätta kravdokument som inkluderar funktionella och icke-funktionella krav, processanalys, övergripande datamodeller, user case-analyser, avgränsning och prioritering av utvecklingsprojekt samt tids- och kostnadsanalys.


Resultat

Med en förståelse för målbild och varför IT-stödet är utformat på ett visst sätt blir engagemanget större i er organisation. En korrekt genomförd process och kravanalys ger en förutsägbar och flexibel upphandling utan oönskade extra utvecklingskostnader.


Kontaktperson

Johanna Aadde
+46 706 022 724
johanna.aadde@cag.se


Arete Mälardalen