ULF_6523

Projektledning.


Att ha en kompetent projektledare vid rodret är en fantastisk tillgång för varje IT-projekt. Och vi har många av dem. Det innebär att du direkt får tillgång till en konsult som på samma gång besitter en stark beslutsförmåga och en djup förståelse för själva tekniken. Men framför allt hjälper projektledarna från C.A.G att driva projekten framåt, med rätt styrfart. Allt för att du ska uppnå även högt ställda projektmål i tid.


Behov

Att välja rätt projektledare är centralt för att lyckas med ditt projekt. Vi erbjuder kompetenta projektledare som är specialister i sin roll och leder ditt projekt till framgång.

Våra tekniska projektledare är verksamma nära tekniken, vilket gör att de kan föra en dialog med systemutvecklare och arkitekter – och omsätta projektets mål till lösningar som går att implementera.


Kompetens

Våra seniora projektledare kan ta ansvar för mycket omfattande IT-projekt där budget och resursansvar är stort. Här krävs mångårig erfarenhet av rollen för att nå uppsatta mål.

Agila projektmetoder är just nu väldigt populära, och det krävs god förståelse hur rollspelet ser ut mellan produktägare, agil coach (exempelvis en ScrumMaster) och projektledare för att dra effektiv nytta av de agila metoderna.

Vi verkar inom ett stort antal branscher, men med tyngdpunkt inom administrativa system hos kunder inom bank och finans, retail och offentlig sektor.


Resultat

När ser du resultatet av våra insatser inom projektledning? Ja, det beror förstås på hur projektet utvärderas i sig självt. Däremot genomför vi alltid vår egen kundutvärdering tillsammans med dig. En undersökning där vi tittar på hur du har upplevt oss i frågor som kompetens, samarbete, ansvarstagande, kvalitet och leveranstid.


Kontaktperson

Johanna Aadde
+46 706 022 724
johanna.aadde@cag.se


Arete Mälardalen