Aktuellt

2012-01-04

CAG tecknar ramavtal med Sveriges Television AB (SVT)

CAG Group AB har tecknat ramavtal med SVT avseende IT-konsulttjänster.
Avtalet omfattar också bolagen Sveriges Utbildningsradio (UR) samt Sveriges Radio Förvaltning AB (SRF).
Ramavtalet omfattar anbudsområdena/rollerna Testare och Testledare
Det tilldelade ansvaret har gått till tre leverantörer inom dessa respektive anbudsområden.

CAG Group AB var det enda bolaget som tilldelades båda rollerna Testare och Testledare.
Ramavtalet gäller till och med 2013-10-05 med option på ytterligare förlängning.

” Vi har mycket erfarna testspecialister inom CAG och vi ser fram emot att leverera dessa till SVT:s spännande verksamhet”, säger Bo Lindström, VD för CAG Group AB.