Aktuellt

2012-02-27

CAG fortsätter växa inom Microsoftutveckling

CAG Arete växer vidare med fler specialister inom Microsoftutveckling genom rekrytering av två mycket erfarna konsulter som börjar under våren. Det gör att vi bättre kan svara upp mot den fortsatt stora efterfrågan vi ser från våra kunder.