Aktuellt

2011-10-03

CAG arbetar med en bättre bild för e-handel

Pressmeddelande från handla24 AB 2011-09-26

 
Bättre bild för e-handel

I butiken vill kunderna klämma och känna. E-handelns motsvarighet är bra bilder och mycket information. Detta tar handla24 fasta på och går nu igenom hela sortimentet med foto, innehåll och produktegenskaper. Det blir roligare att handla och enklare för dem som har behov av specialkost eller har olika former av allergier. Även den som vill göra aktiva val beroende på miljö, etik eller hälsa får större möjligheter.

- Allt ska fotograferas, säger Martin Åkerberg som är projektledare och VD för handla24. Parallellt med utvecklingen av nästa generations e-handelsplattform kvalitetssäkras foto, innehåll och produktegenskaper. Det sker i egen regi så att handla24 har kontroll över alla led.

- Det finns andra leverantörer och initiativ för produktbilder och innehåll, säger Martin, men idag är de inte helt kompletta. Det beror inte på bristande ambition hos aktörerna utan på svårigheten att få producenter och livsmedelsleverantörer att fortlöpande skicka underlag. Eftersom handla24 kan fokusera på anslutna ICA-butiker, deras behov och sortiment och vad som behövs i vår kommande plattform så kan vi jobba mer fokuserat. Genom att vara smalare och samverka med butikerna som kan sitt sortiment tror jag att vi snabbare kan fånga upp sortimentsförändringar och också kunna hantera de mindre lokala leverantörerna.

Tillsammans med Västeråsföretaget CAG utvecklar handla24 sin nya e-handelsplattform. Den har starkt stöd för produkthantering och en gemensam databas för alla butiker. Databasen är grunden som ska göra det möjligt att knyta ihop bra bilder, dynamisk visning, ökad sökbarhet och möjlighet att nyttja produkterna i olika tillämpningar.

- Det kan till exempel vara olika typer av receptintegrationer, skräddarsydda kost- och hälsofunktioner eller nyttiga funktioner för dem som har behov av specialkost eller är allergiska, förklarar Tomas Täuber, VD för CAG Mälardalen AB. Allt går även att anpassa för kunder med mobila enheter.

System, rutiner och arbetssätt anpassas för ett fortlöpande underhåll av produktdatabasen i nära samarbete med anslutna butiker. Produktdatabasen gör det möjligt att spara kundgenererad information och information från andra källor som exempelvis leverantörer.

- På lite längre sikt borde alla aktörer samverka så det växer fram en kvalitetssäkrad branschstandard, säger Martin Åkerberg. Vi stänger inga dörrar för framtida samarbeten.

Delar av projektet med ny e-handelsplattform och produktbildshantering visas i handla24:s monter under Stora butiksdagen den 18 oktober i Västerås.

Kontakt:   Martin Åkerberg, Handla24, VD och projektledare, 0705-705583
                  Tomas Täuber, VD för CAG Mälardalen AB, 0708-418669