Integration

CAG hjälper företag som behöver hitta effektiva, säkra och snabba kopplingar mellan sina olika IT-system. Vår styrka är att vi varit med länge och kan se utmaningarna i genomförandet redan från början.

Vi arbetar med beprövad metodik för att se till att IT-systemen möter behoven och underlättar affärerna. Vi utgår från hur människor jobbar och kan ge en färdig plan för hur er verksamhet och era processer kan passa ihop med ett förändrat eller helt nytt IT-system.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med XWare, Biztalk, iCore och andra integrationsplattformar. Vi använder etablerade produkter och om det behövs något ytterligare så kan vi utveckla även det. För våra kunder blir resultaten en färdig lösning som underlättar affärsprocesserna.

Vår styrka ligger i att vi hjälper företag att identifiera hur själva processerna kan effektiviseras med hjälp av IT. Där de nya systemen möter verksamheten och kundens befintliga system - det är i det gränsområdet som vi skapar framgång.