Microsofts plattform och produkter

CAG erbjuder välutbildade och erfarna arkitekter och utvecklare inom Microsoftplattformen som är väl bevandrade i de flesta verktyg och produkter från Microsoft. Vi utvecklar lösningar med såväl Microsoft .NET och Sharepoint som molnlösningar med Windows Azure.

Vår expertis finns inom skräddarsydd utveckling mot krävande kunder och vi gillar när det ställs tuffa krav på innovativa lösningar. Vår djupa kompetens och erfarenhet har gjort att vi utvecklat säkra system för en rad branscher som till exempel bank- och finanssektorn, samt myndigheter som har högt ställda krav på fungerande säkra systemlösningar.

En viktig drivkraft för våra konsulter är att skapa verklig affärsnytta. Det innebär att vi förutom djup teknisk kompetens har en social kompetens med god förmåga att samarbeta och kommunicera. Vi kan snabbt sätta oss in i verksamhetens behov och krav och därmed skapa affärsnytta med våra lösningar.

Vi axlar roller som arkitekt, lead developer, scrum master och utvecklare.