Cows on pasture early in the morning

Ingen ko på isen med ny teknik


DeLaval utvecklar, tillverkar och distribuerar utrustning och kompletta mjölkningssystem för mjölkproduktion och djurvård. Företaget är en full-service leverantör till mjölkproducenter. Även service, försäljning av ett brett sortiment av tillbehör, utbyte av kunskap och konsultering är viktiga aspekter i verksamheten. DeLaval grundades i Sverige för över 125 år sedan – och verkar idag på mer än 100 marknader och vänder sig till kunder med djurbesättningar som varierar från 1 till 50 000 djur.


Förbättrad mätutrustning

På DeLavals verifierings- och valideringsavdelning jobbar man med att testa och utvärdera funktionaliteten i mjölkningsmaskiner, dels i eget labb och dels ute på olika försöksgårdar. Bland annat arbetar man i ett system som loggar data från mjölkningen, och som sedan används för att felsöka mjölkningsmaskinerna ute hos kund, samt för utbildning. Det befintliga systemet behövde uppgraderas med ny modern hårdvara och mjukvara. Samtidigt ville man lägga till en större flexibilitet i systemet samt att mjölkningscykeln skulle kunna studeras direkt på skärmen. Man vände sig därför till C.A.G för att få hjälp att utveckla ett nytt system.


Enklare och snabbare med ny applikation

Tack vare ett väl inarbetat partnerskap med amerikanska National Instruments kunde C.A.G’s konsulter utveckla och implementera en helt ny applikation i LabVIEW. Det nya systemet har en rad fördelar jämfört med det gamla, bland annat har det ett mer lättanvänt användargränssnitt som minskar upplärningstiden för nya användare. Systemet möjliggör därtill analys av mjölkningen i realtid vilket medför snabbare felsökning av problem ute på kundernas gårdar, och i utbildningssituationer ger den nya applikationen deltagarna bättre förståelse för mjölkningen. Dessutom bygger allt på att det ska vara snabbt och enkelt att lägga till ny funktionalitet efter behov.


Kontaktperson

Fredrik Edling
+46 72 236 68 29
fredrik.edling@cag.se


Senseus Test- och mätsystem