Greencarrier

Hundra procent pappersbefriad logistik


Greencarrier är idag ett av Nordens största privatägda transport- och logistikföretag. Vi var med i förstudien och implementationen av en helt ny integrations- och EDI-plattform för att möjliggöra automatiserat informationsutbyte. I projektet agerade vi integrationsarkitekt, utvecklare och projektledare. Resultatet – en lättförvaltad integrationslösning med snabba processer och effektiv informationsöverföring.


Bakgrund

Greencarrier-gruppen är idag ett av Nordens största privatägda transport- och logistikföretag. Greencarrier specialiserar sig på kundanpassade globala transportlösningar. Gruppen har 800 anställda i 14 länder och hemmamarknaden är de Nordiska och Baltiska länderna.


Uppdrag

Vi fick uppdraget att vara med i förstudie och implementation av en helt ny integrations- och EDI-plattform (Electronic Data Interchange).

Syftet med plattformen är att möjliggöra digitalisering och automatisering genom elektroniskt informationsutbyte mellan nya och gamla affärssystem liksom med branschportaler, partners, kunder och myndighetssystem.

Integrationer som hanteras i den nya plattformen är bland annat order, lagerhantering, bokning, status, bank- och betalorder, betalinformation, transportdokument samt kund- och leverantörsfaktura. I projektet agerade våra konsulter integrationsarkitekt, integrationsutvecklare och projektledare. Förutom själva plattformen och arbetet med den så satte vi även upp ramverket för ett ICC hos Greencarrier.

Uppdraget omfattar integrationer för bland annat orderhantering, bokning, status, betalning, transportdokument och faktura. I projektet agerade våra konsulter integrationsarkitekt, integrationsutvecklare och projektledare.


Resultat

Förutom att höja effektivitet, kvalitet och säkerhet, så minskar plattformen behovet av manuell hantering av data och pappersdokument.

Resultatet för Greencarrier blir en integrationslösning som är lätt att förvalta och som stödjer verksamhetens behov av snabbare processer och ökad effektiv informationsöverföring. Både mellan interna affärssystem och gentemot externa partners, leverantörer och kunder.


Kontaktperson

Magnus Söderström
+46 70 668 38 33
magnus.soderstrom@cag.se


Novus Projektledning Integration