PP-pension

It-avdelning för frilansande pensionsbolag


PP Pension är mediebranschens egen försäkringsförening och erbjuder tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP, ITPK, tjänstepensionsplaner samt privat sparande i kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. PP Pension har idag drygt 36 000 försäkrade och 720 kundföretag.


Helhetsansvar – drift och support

Idag ansvarar vi för drift och support av PP Pensions IT-miljö för kontoret i Stockholm, och fungerar som kundens enda och heltäckande IT-avdelning. Uppdraget innebär att vi sköter den dagliga driften av miljön samt erbjuder användarsupport för PP Pensions medarbetare, på plats, via telefon eller fjärrstyrning. Vi hjälper till med ­inköp samt ­installation och ­administration av IT-system och ­utrustning. Våra ­tekniker har även stor ­kunskap i ­samtliga nödvändiga applikations­funktioner – såväl tekniska som ­finansiella.

I uppdraget ingår, förutom löpande drift och support, även att medverka i uppbyggnad och utveckling av PP Pensions tekniska infrastruktur och dokumentation av denna.

 


Modern infrastruktur för säkerhet och tillgänglighet

Vi levererar teknisk infrastruktur och plattform som är ändamålsenligt designad och bestyckad att leva upp till de höga krav, gällande säkerhet och tillgänglighet, som PP Pensions verksamhet ställer på sin IT-miljö. Lösningen innebär att PP ­Pension erhåller en säker och stabil plattform för lagring av affärskritisk ­information i ett skyddade datacenter.

Leveransplattformen är uppbyggd i tre separata datahallar, två produktionshallar samt en backuphall. Produktions­hallarna är geografiskt spridda med drygt 10 kilometers avstånd mellan ­respektive hall. Plattformen är utformad för att ­erbjuda en hög tillgänglighet med hjälp av funktioner för ­lastbalansering och automatisk ”failover”, där alla ingående ­komponenter är dubblerade.


Drift och resultat

Tack vare vår totala leverans kan PP Pension erbjuda större tillgänglighet, bättre och snabbare service – samt högre säkerhet i sina IT-system.


Kontaktperson

Steen Petersen
+46 70 595 35 29
steen.petersen@cag.se


Datastöd Förvaltning av finanssystem