7 816 ärenden om året är ingen lek


Tillväxtverket arbetar med att stärka svenska företag. Som ramavtalsleverantör har vi arbetat med ett nytt ärendehanteringssystem, och bland annat levererat programarkitekter, kravhanteringsspecialister och majoriteten av de Javaspecialister som utvecklar systemet. Med hjälp av C.A.G kan Tillväxtverket erbjuda större tillgänglighet och snabbare service för företagen.


Bakgrund

Tillväxtverket arbetar för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Det gör man rent konkret genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala företagsmiljöer. Det kan till exempel handla om att stödja nystarter av företag, söka regionalt stöd och söka olika EU-bidrag.

Verksamheten finns på nio olika regionala kontor i Sverige, medan all IT-verksamhet bedrivs från huvudkontoret på Södermalm.


Uppdrag

2014 påbörjade Tillväxtverket utvecklingen av en helt ny generation NYPS – verkets största IT-ärendesystem – där hela systemet skrevs om från grunden.

Som ramavtalsleverantör till Tillväxtverket har C.A.G vid framtagandet av det nya ärendehanteringssystemet levererat den ansvariga programvaruarkitekten. Men även en kravhanteringsspecialist samt merparten av de Javaspecialister som utvecklar systemet. Totalt sju stycken specialistkonsulter ingår i uppdraget.


Verktyg och resultat

Vid utvecklingen av det nya ärendehanteringssystemet tillämpas marknadens modernaste verktyg och teknologier, vilket omfattar bland annat Continuous Integration, Java EE, EJB3, REST, JAX- RS, Angular JS, Javascript, Flyway, Typescript, Less, Bootstrap, jQuery, JUnit, Flyway, MySQL, Oracle, JBoss 8, Intellij, Scrum, Git, Jira, Jenkins och Maven.

Vid lanseringen av det nya systemet räknar Tillväxtverket med att kunna erbjuda större tillgänglighet samt bättre och snabbare service.


Kontaktperson

Nicolas Länninge
+46 70 483 43 41
nicolas.lanninge@cag.se


Contactor Arete Mälardalen Senseus Continuous Delivery Java