Continuous testing


Den här kursen hjälper dig att jobba smartare med testning i agila miljöer. Som du säkert redan förstått är inte utmaningen här att sitta stilla i skolbänken. Nästan hälften av tiden går åt till att sätta dina nyvunna färdigheter på prov, i en labbmiljö som du även får med dig hem. Som kursdeltagare får du vara med hela vägen från idé till produktionssättning. I din nya verktygslåda ingår bland annat hur du applicerar agila värden och principer på teststrategier, metoder, tekniker och arbetssätt.


Översikt

Kursen “Continuous Testing” tar ett helhetsgrepp på test i agila miljöer. I kursen får du följa med från idé till produktionssättning och vi belyser ämnen som: Vad behöver finnas på plats för att du ska kunna börja utveckla, testa och leverera värde, och hur minimerar du denna ledtid? Vilka tekniker, metoder och verktyg för test är intressanta under planering och genomförande? Vilka arbetssätt är bra för att säkerställa kvalitet löpande?

Innehåll

Du kommer efter kursen förstå hur du kan applicera agila teststragier, metoder, tekniker och arbetssätt i ditt team och vilka valmöjligheter du har. En del av kursen bygger på praktiska moment där du som elev får möjlighet att omsätta teorin i praktiken. Bland annat kommer du få möjlighet att prova på hur det är att arbeta enligt “Continuous Delivery” och du kommer få med dig labbmiljön hem för att på egen hand kunna fortsätta utforska detta arbetssätt.

Praktiskt

Kursen riktar sig främst till dig som idag arbetar i ett agilt team, men även intressenter utanför teamet har nytta av denna kurs. För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha ett par månaders erfarenhet av att arbeta i ett agilt projekt. Det är även en fördel om du har grundläggande kunskap inom krav och test motsvarande grundläggande nivå på ISTQB respektive REQB.


Kommande kurstillfällen

2-3 februari 2017, Stockholm
20-21 april 2017, Stockholm
Teori/Praktik(%): 60%/40%
Nivå: Grundläggande

Pris för kurs 13 950 kr. Utbildningen är öppen men erbjuds även som företagskurs. Vid intresse och offertförfrågan kontakta oss på training@cag.se.


Anmälan

Välj kurstillfälle*

DELTAGARINFORMATION

För- och efternamn*

Företag och befattning*

Mobilnummer*

E-postadress*

FAKTURERINGSUPPGIFTER

Företagsnamn*

Företagets organisationsnummer

Företagets referens*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Land*

Allergier

Kommentar