ISTQB:

Certifierad testare


Är du beredd att ta det första steget inom testning? Grundnivån i ISTQB:s certifieringsprogram är en naturlig startpunkt för dig som vill jobba med testning av programvara. Och tack vare vår kurs har du möjlighet att uppnå den certifieringen efter bara tre dagar. Vi varvar på ett smart sätt teori med praktik. Allt för att du så snabbt som möjligt ska tillgodogöra dig dina kunskaper. Förutom kunskaper och certifikat kommer du från utbildningen att ta med dig en plattform för att kommunicera test.


Översikt

Grundnivån i ISTQB:s certifieringsprogram innebär att du har tagit det första steget mot högre kunskapsnivåer inom test av programvara. Men även att du har skapat dig en plattform för att kunna kommunicera test.

Innehåll

Du kommer efter avslutad kurs vara väl förberedd inför examinationen enligt ISTQBs grundläggande nivå. Kursen är en orienteringskurs med praktiska inslag, och täcker in alla grundläggande aspekter av testning. Kursen ger dig verktyg för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna bedriva test av programvara.

Grundnivån riktar sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap inom test av programvara, som till exempel projektledare, kvalitetsansvariga, kravutvecklare, kravledare, systemansvariga, utvecklingsansvariga, produktägare, chefer och testare.

Praktiskt

I anslutning till kursen har du möjlighet att certifiera dig på ISTQBs grundnivå. Examinationen hålls i anslutning till kursen. Examination och certifiering sköts av ISTQBs nationella styrelse i Sverige; SSTB. En extra avgift tillkommer vid examination.


Kommande kurstillfällen

6-8 februari 2017, Stockholm
3-5 april 2017, Stockholm
Teori/Praktik(%): 3 dagar, 60%/40%
Nivå: Grundnivå

Pris för kurs 15 950 + 2 900 kr (examinering). Utbildningen är öppen men erbjuds även som företagskurs. Vid intresse och offertförfrågan kontakta oss på training@cag.se.


Anmälan

Välj kurstillfälle*

DELTAGARINFORMATION

För- och efternamn*

Företag och befattning*

Mobilnummer*

E-postadress*

FAKTURERINGSUPPGIFTER

Företagsnamn*

Företagets organisationsnummer

Företagets referens*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Land*

Allergier

Kommentar