ULF_6935

Testtekniker för
agila team A.


Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i ett agilt team. Teammedlemmar som fokuserar på programmering och test har stor nytta av kursen, men även intressenter utanför teamet; exempelvis om du arbetar med att samla in krav och analyserar dessa tillsammans med teamen. För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen är det bra om du har grundläggande erfarenhet av att arbeta i en agil miljö.


Innehåll

Kurserna Testtekniker för agila team A, B och C täcker in de mest central testteknikerna du behöver kunna bemästra som medlem i ett agilt team. Du kommer efter kursen förstå vilka testtekniker som passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen av kursen bygger på praktiska moment där du får möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kunskap i praktiken genom realistiska övningar.

Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt eftersom systemen blir mer komplexa. Föreställ dig att du minskar antalet testfall, utan att minska testkvaliteten nämnvärt! Testtekniker för Agila Team kan ge dig denna fördel!

Praktiskt

Kursen fokuserar på praktiska moment där du övar på att använda dig av olika testtekniker. Du kommer lära dig bedriva test på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande och hitta fler defekter på kortare tid. Testteknikerna ger dig verktyg att effektivt analysera och detaljera de agila kraven på ett sätt som förenklar säkerställandet av kvalitet genom test.


Kommande kurstillfällen

30 januari 2017, Stockholm
27 mars 2017, Stockholm
Teori/Praktik(%): 80%/20%

Pris för kurs 6 950 kr. Utbildningen är öppen men erbjuds även som företagskurs. Vid intresse och offertförfrågan kontakta oss på training@cag.se.


Anmälan

Välj kurstillfälle*

DELTAGARINFORMATION

För- och efternamn*

Företag och befattning*

Mobilnummer*

E-postadress*

FAKTURERINGSUPPGIFTER

Företagsnamn*

Företagets organisationsnummer

Företagets referens*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Land*

Allergier

Kommentar