ULF_6556

Testtekniker för
agila team B


Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i eller nära ett agilt team. Både testare och programmerare har stor nytta av kursen, men även intressenter utanför teamet; speciellt verksamhetsanalytiker och kravhanterare. För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen är det bra om du har grundläggande erfarenhet av att arbeta i en agil miljö.


Innehåll

Kurserna Testtekniker för agila team A, B och C täcker in de mest central testteknikerna du behöver kunna bemästra som medlem i ett agilt team. Du kommer efter kursen förstå vilka testtekniker som passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen av kursen bygger på praktiska moment där du får möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kunskap i praktiken genom realistiska övningar.

Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt eftersom systemen blir mer komplexa. Föreställ dig att du minskar antalet testfall med ett par tiopotenser, utan att minska testkvaliteten nämnvärt! Testtekniker för Agila Team kan ge dig denna fördel!

Praktiskt

Kursen fokuserar på praktiska moment där du övar att använda dig av olika testtekniker. Du kommer lära dig bedriva test på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande och hitta fler defekter på kortare tid. Om du arbetar som verksamhets- eller kravutvecklare ger dig kursen insikter om hur du kan skriva testbara krav, så testare och programmerare enklare kan definiera sina testfall.


Kommande kurstillfällen

31 januari 2017, Stockholm
28 mars 2017, Stockholm
Teori/Praktik(%): 80%/20%

Pris för kurs 6 950 kr. Utbildningen är öppen men erbjuds även som företagskurs. Vid intresse och offertförfrågan kontakta oss på training@cag.se.


Kommande kurstillfällen

Välj kurstillfälle*

DELTAGARINFORMATION

För- och efternamn*

Företag och befattning*

Mobilnummer*

E-postadress*

FAKTURERINGSUPPGIFTER

Företagsnamn*

Företagets organisationsnummer

Företagets referens*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Land*

Allergier

Kommentar