shutterstock_16329253 kopiera

Box 365.


Med egen IT-infrastruktur kommer kostnader för egen administration. Allt det slipper du med Office365, som är Microsofts lösning för molntjänster. Men som vi ser det handlar nyttan om mycket mer än att skära kostnader. En molnbaserad lösning öppnar för möjligheten att skapa enklare, flexiblare åtkomst för dina medarbetare via exempelvis mobila enheter. Verktyget för det heter SharePoint, och det är bara en av de avancerade komponenter inom Office365 som C.A.G är fullfjädrade experter inom. Vi genomför allt ifrån förstudier och verksamhetsanalyser, till fulla migrationsprojekt. Vi kallar konceptet Box365.


Behov

Det finns stora fördelar med att använda sig av en molntjänst som Microsofts Office365. En viktig fördel handlar om det som vi kallar för elasticitet, nämligen hur leveranser snabbt kan öka och minska vid behov. En annan handlar om att medarbetarna själva kan beställa tjänster. Sedan finns det givetvis även stordriftsfördelar, möjligheten till bred access av olika typer av enheter samt ökad mätbarhet.

Vi hjälper till med allt som rör Office365. Oavsett om ni fortfarande befinner er i beslutsprocessen, om ni fortfarande söker leverantör eller inte är nöjda med dagens. Om ni vill se över möjligheterna att bygga ett eget intranät, sänka kostnaderna eller se över lösningarna för e-post, hantering av Office eller något annat aktuellt projekt.


Kompetens

Vi har skapat vad vi kallar för ett Center of Excellence, där vi samlar vår expertis inom Office365. Inom ramen för konceptet hjälper till med allt från idé, förstudie, planering och upphandling till implementation, drift, support och förvaltning.

På C.A.G finns alla kompetenser och roller för att bemanna ett fullskaligt projekt. Vi har ledningskompetens i form av projektledare, beställarstöd, kravledare och testledare. Men även exempelvis utbildare, arkitekter och utvecklare inom SharePoint Online. Tillsammans ser vi till att göra ditt projekt framgångsrikt – från idé till färdig lösning.


Kontaktperson

Tomas Täuber
+46 708 418 669
tomas.tauber@cag.se


Arete Datastöd Mälardalen