Continuous Delivery.


Det finns massor att vinna på att arbeta smartare med systemutveckling. Vi hjälper din organisation att ta steget. Oavsett om det handlar om införandet av Continuous Delivery i en utvecklingsprocess, eller om att gå till botten med förutsättningarna i din organisation. Våra specialister hjälper dig även med utvecklingsprojekt för fulla automatiska tester, att sätta upp de tekniska motorvägarna i form av build-pipelines och inte minst att ta fram ramverk och strategier för testning. Allt för att det ska bli enklare, tryggare och effektivare att ta nästa steg i utvecklingen.


Behov

Få både kunskapen och kraften att ta steget till Continuous Delivery. Det kan handla om införandet i en ny eller befintlig utvecklingsprocess, eller utreda möjligheterna till Continuous Delivery i er organisation.

Som specialistkonsulter har vi hjälpt flera kunder att nå framgång med Continuous Delivery.


Kunskaper

Vi har gedigen kunskap när det gäller att:

 • Införa Continuous Delivery
 • Sätta upp utvecklingsprojekt för full automatisk test
 • Skapa build-pipelines för att tekniskt möjliggöra Continuous Delivery
 • Utveckla automatiska tester, ta fram teststrategi och testramverk

Våra konsulter är väl insatta i agil utvecklingsmetodik och är certifierade inom Java, Scrum och ISTQB.


Roller

Dessa roller kan C.A.G erbjuda:

 • Agil coach
 • Förändringsledare
 • Testledare
 • Testutvecklare
 • Arkitekt
 • Utvecklare
 • DevOps
 • CM

Vi ställer dessutom upp som utbildare, med vår kompletta kurs Continuous Testing. Kursen tar ett helhetsgrepp på kvalitetssäkring i agila projekt. En stor del fokuserar på Continuous Delivery, både genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar.


Kontaktperson

Daniel Marell
+46 705 631 052
daniel.marell@cag.se


Arete Contactor Senseus