Integration.


Vi kan integration på våra fem fingrar. Söker du någon som kan ta ansvaret för helheten? Perfekt. Och ju större, mer komplexa och svårnavigerade projekten är, desto bättre trivs vi. Vi vet att det kanske låter konstigt i vissa öron. Men integration är någonting vi bottnar i. Vår kombination av erfarenhet och kompetens på området gör att vi kan lotsa dig genom hela processen – från insikten, i form av förstudie och beslutsstöd, till integrationsstöd, migrering, EDI-lösningar, applikationsförvaltning och drift samt ICC. Men alltid med fokus på målet. Hur tekniska lösningar kan bidra till att stödja din affär.


Behov

Vi hjälper företag som behöver hitta effektiva, säkra och snabba kopplingar mellan sina olika IT-system. Vår styrka är att vi har varit med länge och kan se utmaningarna i genomförandet redan från början.


Metod

Om vi har ett helhetsåtagande planerar, genomför och verifierar vi hela integrationslösningen. Men vi börjar alltid med en insikt, som formaliseras i en förstudie och ett beslutsstöd. I arbetet analyserar vi dina behov, stöttar i beslutsprocessen och upphandlar den mest passande lösningen. I förändringsarbetet ser vi till att rätt beslut kan tas för fortsatt utveckling, omstrukturering eller kanske till och med avveckling.

Vi hjälper dig t.ex. med att:

  • Fakturera mer med smarta EDI-lösningar. Det kan handla om att koppla ihop en iPad ute i verksamheten, med beställningar och produkter och därefter faktureringen till slutkunden. På så sätt minskas administrationen och ledtiderna avsevärt.
  • Säkra din migrering. Vi planerar, genomför och verifierar flytt och migrering av data i stora organisationer. Genom att skapa tydliga verifieringsstrategier och genomförandeplaner får du en säker migrering. Nyckeln till det är bland annat noggrann dataanalys och kontrollerad migrering, med metoder som RTL.
  • Lägga förvaltning och drift i trygga händer. Med flertalet produktpartners, systerföretag och flexibel arbetskraft kan vi analysera, utveckla och driftsätta din integrationsmiljö.
  • Sätta ihop effektiva ICC-team. Vi knyter ihop organisationsdelar och deras system. Genom att tillsammans med kunder sätta ihop ett ICC-team erbjuder vi dig stor insikt i integrationsvärlden och hur denna kan appliceras för dig. I förvaltningsfasen är implementationen av ICC viktig för att få ut maximalt av integrationslösningarna.
  • Smarta lösningar för masterdata. Vi har mångårig erfarenhet när det gäller att planera, designa samt genomföra integrationslösningar kring masterdata. Genom att effektivisera kunders masterdatalösningar sparar du pengar, får hög och aktuell datakvalitet samt kan se en positiv inverkan på dina affärsprocesser.

Resultat

Att låta oss ta hand om hela integrationsprocessen får en positiv inverkan på affärsprocesserna och kärnverksamheten. Det resulterar även i kvalitetssäkrade integrationslösningar.


Kontaktperson

Magnus Söderström
+46 706 683 833
magnus.soderstrom@cag.se


Datastöd Novus Senseus