ULF_6866

Java.


Effektiv Javautveckling bygger på en rad samverkande kompetenser, där varje specialist ständigt behöver leva upp till expertrollen. Hos oss på C.A.G möter du välutbildade specialister som behärskar verktygen och metoderna ut i fingerspetsarna. Vi erbjuder en palett av arkitekter, designers och utvecklare med dokumenterad bakgrund inom både front- och backend. Många av våra konsulter har dessutom extra spetskunskap i Continuous Integration/Delivery.


Behov

Kontakta oss när du behöver välutbildade och erfarna arkitekter, designers och utvecklare med dokumenterad erfarenhet av avancerad Javautveckling inom både front- och back-end.


Kunskaper

Samtliga av våra Javaspecialister har gedigen kunskap om byggservrar, byggverktyg, versionshanteringsverktyg samt olika utvecklingsverktyg och applikationsservers.

Självfallet har alla konsulter en djup kompetens inom i moderna arkitekturer, testdriven utveckling och är mycket väl insatta i agil utvecklingsmetodik.

Alla våra Javaspecialister är certifierade inom Java och Scrum.


Kompetenser

Vi har kompetens inom en rad tekniker.

 • Java EE: EJB, JPA/Hibernate, JTA, JMS, Web Services/SOAP/RESTful
 • Spring, JBoss, GlassFish, WebSphere, WebLogic, Tomcat, Jetty
 • Webbramverk: Wicket, GWT, JSF, Vaadin
 • Swing
 • Javascript ramverk: Angular JS, Prototype, jQuery, NodeJS
 • CSS, HTLM5
 • Databaser och SQL
 • Byggverktyg: Ant, Maven, Gradle
 • Continuous Delivery: Cruise control, Jenkins/Hudson
 • Versionhanteringsverktyg: GIT, Subversion, ClearCase
 • Agil utvecklingsmetodik: Scrum, XP, Lean, Kanban

Kontaktperson

Anders Engström
+46 70-842 05 94
anders.engstrom@cag.se


Contactor