ULF_6627

Microsoft.


Teknisk kunskap och affärsförståelse är en kraftfull kombination. I vårt fall kombinerar vi kunskapen om Microsofts olika verktyg och produkter – .NET, SharePoint, Azure och Office 365 – med en benhård drivkraft att skapa affärsnytta i allt vi gör. I det sammanhanget måste vi också nämna att våra erfarna konsulter alla är sociala och kommunikativa. Det är ofta en förutsättning för att snabbt lyckas sätta oss in i din organisations behov, och forma de samarbeten som är avgörande för framgång.


Behov

Kontakta oss om du har behov av välutbildade och erfarna IT-arkitekter och IT-utvecklare inom Microsoftplattformen. Specialister som är väl bevandrade i de flesta verktyg och produkter från Microsoft. Vi utvecklar lösningar med såväl Microsoft.NET, SharePoint och BI, samt mobila lösningar och molnlösningar med Azure och Office 365.


Kompetens

Vår expertis finns inom skräddarsydd utveckling mot krävande kunder. Vi gillar när det ställs tuffa krav på innovativa lösningar. Vår djupa kompetens och erfarenhet har gjort att vi utvecklat säkra system för en rad branscher som till exempel bank- och finanssektorn, samt myndigheter som har högt ställda krav på väl fungerande och säkra systemlösningar.

Vi hjälper våra kunder att digitalt transformera sin verksamhet där vi integrerar Molnet, Mobilitet, Big Data/Analytics, Internet of Things och Social Enterprise.

Vi kan ta leveransansvar eller erbjuda specialister som kan hjälpa våra kunder i olika faser. En viktig drivkraft för våra konsulter är att skapa verklig affärsnytta. Det innebär att vi förutom djup teknisk kompetens har en social kompetens med god förmåga att samarbeta och kommunicera. Vi kan snabbt sätta oss in i verksamhetens behov och krav och därmed skapa affärsnytta med våra lösningar.


Tekniker

C.A.G ligger i framkant i fråga om aktuella trender, tekniker och verktyg inom Microsoftutveckling och vi har ett agilt synsätt. Många av våra konsulter har dessutom kunskap inom Continuous Integration/Delivery. Vi arbetar med utveckling inom bland annat C#, ASP.Net, MVC, HTML, Javascript, Bootstrap, WCF, SQL Server och Microsoft BI.

Vi axlar roller som utvecklare, arkitekt, lead developer och scrum master.


Kontaktperson

Mats Agren
+46 76 811 31 00
mats.agren@cag.se


Arete Datastöd Mälardalen