ULF_6775

SharePoint.


Idag finns nya, smarta sätt att effektivisera kommunikationen i din organisation. Microsofts SharePoint är ett perfekt exempel på det. SharePoint hjälper din organisation att samarbeta och utbyta information, både mellan medarbetare och kunder. Plattformen kan användas för allt från intranät och extranät till hantering av ärenden och affärsdokument. På C.A.G är vi nämligen SharePoint-specialister. Vi hjälper dig med idéer, förstudier, kravanalys och implementation. Allt som gör att ni samarbetar bättre på jobbet.


Översikt

Microsoft SharePoint är den världsledande plattformen för effektivt samarbete och informationsutbyte. SharePoint kan anpassas i det oändliga och lämpar sig för många användningsområden. Det kan exempelvis handla om intranät, extranät och ärendehanterings- och dokumenthanteringssystem. På C.A.G är vi specialister på att utveckla precis de här lösningarna.


Kompetens

Vi erbjuder heltäckande kompetens inom SharePoint, från vision till implementation. Vi arbetar med allt från kravanalys och förstudier till utveckling, projektledning och förvaltning. C.A.G har gedigen kompetens inom intranät- och dokumenthanteringsområdet. Vi hjälper organisationer att utveckla intranätlösningar som möjliggör ökat samarbete och en effektivare verksamhet.

Våra konsulter skräddarsyr SharePoint efter era behov och hjälper er att utnyttja plattformens fulla potential. Vi säkerställer resultat genom att använda beprövade metoder och fokusera på att leverera affärsvärde. Vid framtagandet av nya SharePoint-lösningar arbetar vi enligt en modell för implementering som säkerställer förutsägbarhet och resultat av hög kvalitet.


Teknik

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant av teknologin för att på det sättet kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi har erfarenhet av samtliga versioner av SharePoint, från 2003 till nya intressanta SharePoint 2013 och Office 365.


Kontaktperson

Tomas Täuber
+46 708 418 669
tomas.tauber@cag.se


Arete Datastöd Mälardalen