Test- och mätsystem.


Testa smartare genom att automatisera dina test- och mätsystem. Kanske har ni redan kommit igång med applikationsutveckling i LabVIEW, men behöver erfarna specialister i ert team? Vi på C.A.G systematiserar och utvecklar styrsystem, datainsamling och testsystem. Antingen på plats i er organisation eller som ett projekt i våra egna lokaler. Om behov finns hjälper vi också till att förvalta och underhålla dina system.


Behov

Din organisation kanske saknar rätt kompetens inom testsystem och datainsamlingssystem. Eller så är dina befintliga experter redan upptagna i andra projekt. Eller så är du helt enkelt intresserad av att lägga ut utveckling och förvaltning på någon annan. Kanske behöver din organisation hjälp med teststrategier eller att införa Continuous Integration.


Kompetens

Vad lägger vi i begreppet test och mätsystem? För oss som konsulter innebär det löpande hjälp, mentorskap, utbildning, samt nyutveckling, förvaltning, och vidareutveckling av system – inklusive underhållsavtal.

Rent konkret kan det innebära utveckling och leverans av simulatorer, testsystem för utveckling (R&D), datainsamlingssystem och system för tillståndsövervakning. I vårt erbjudande ryms även test och teststrategier för utvecklings- och produktionstest.

Det finns ett antal verktyg och system som är centrala för att lösa uppgifterna. Bland annat handlar det om kunskap i programmeringsspråk som exempelvis LabVIEW, C#, Python, C++ och TestStand och databaser som SQL i kombination med kunskaper inom både hårdvara, regulativa krav och testning.

Vi är partners med National Instrument.


Resultat

Varje gång vi överlämnar ett system får vi ett tacksamt bevis på att vi gör någonting rätt. För våra kunder är nöjda. Det märks inte minst i samband med våra regelbundna uppföljningar.

Några saker får vi höra ofta vilket gör oss både stolta och glada. Det handlar om den heltäckande kunskapen, och att det är lätt att göra affärer med oss. Om att vi är duktiga specialister som kan de senaste trenderna inom agil utveckling och Continuous Delivery. Men framför allt handlar det om att vi levererar.


Kontaktperson

Niclas Lindqvist
+46 727 164 044
niclas.lindqvist@cag.se


Senseus