ULF_6595 kopia

Test och testledning.


Upp till bevis? Innan en produkt ska nå marknaden är det helt avgörande att testa den ordentligt. Och det är precis vad vi hjälper dig med – på både strategisk och operativ nivå. Våra specialister på C.A.G behärskar helheten inom en lång rad områden. Från ledning, processer, strategifrågor och automatisering, till skiftande testnivåer, testtyper, testtekniker, agila tester, mentorskap och coachning. Självklart hjälper vi dig både med traditionellt testande och extra krävande, utvecklingsnära uppdrag. Du kan vara säker på att vi klarar testet.


Behov

C.A.G drivs av att leverera på hög nivå och erbjuder välutbildade och erfarna testspecialister med lång erfarenhet av kvalificerat testarbete inom exempelvis testautomatisering, testdesign, testledning, mentorskap och coachning.

Vi har stor vana av att hjälpa verksamheter med både operativt och strategiskt testarbete för produkter och system med höga krav på att de ska fungera utan fel och störningar.


Kompetens

Vi har gedigen kunskap inom:

  • Testledning från planering till avslut
  • Testprocessförbättringar och teststrategifrågor
  • Testautomatisering
  • Alla testnivåer (enhets-, integrations-, system- & acceptanstest)
  • Testtyper, testdesignstekniker, teknisk test
  • Test i agil utveckling likaväl som i mer traditionell systemutveckling samt Continuous Delivery.

Mentorskap och coachning

Våra konsulter är väl insatta i ett flertal testmetodiker och är ISTQB-certifierade på minst Foundation-nivån. Merparten har genomgått testledarutbildning, Scrum Master-certifiering och REQB-certifiering.


Typer av testspecialister

Inom testdesign hjälper vi dig med det operativa testarbetet i roller som testdesigner, testanalytiker och testare. Vi har praktisk erfarenhet av olika testdesignmetoder och testverktyg och är väl insatta i icke-funktionella tester. Vi kan de traditionella testaktiviteterna samtidigt som vi inte räds de utvecklingsnära uppdrag där erfarenhet av scripting, databaser, operativsystem, hårdvara och nätverk är ett naturligt inslag.

Testledarna hos oss har lång erfarenhet av projekt av varierande storlek. Vi axlar ofta roller som testledare, teststrateger och mentorer. Vår kompetens omfattar även analys och förbättring av testprocesser och testmetoder, samt organisering av testverksamheter. Vi har stor vana av att genomlysa testarbetet och ta fram anpassade teststrategier och agera rådgivande.

Våra testautomatiserare bemästrar testramverk, testverktyg och scriptspråk för att automatisera testerna. Vi har lång erfarenhet från att automatisera både funktionella och ickefunktionella tester samt kan bidra med stor kompetens kring testdesign och programmering. Våra testspecialister har även erfarenhet av att automatisera inom ramarna för Continuous Delivery, tack vare metoder som TDD, ATDD och BDD.


Kontaktperson

Annika Rogneby
+46 70 – 687 33 08
annika.rogneby@cag.se


Contactor Mälardalen Novus Senseus