Allmänna villkor

Allmänna villkor

GENERELLT

Följande villkor gäller vi anmälan till utbildning på www.cag.se mellan dig (elev) CAG Senseus AB (företaget) med organisationsnummer 556577-3073.

 

ANMÄLAN

När du anmäler dig till ett utbildningstillfälle på www.cag.se/utbildning får du en bokningsbekräftelse via e-post. Bokningsbekräftelsen bekräftar att vi accepterat din anmälan till kurstillfället. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart CAG Senseus AB accepterat bokningen och skickat en bokningsbekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 

UTBILDNINGSAVGIFT

Samtliga priser är angivna exklusive moms. I kursavgiften ingår kursmaterial samt fika och lunch. Utöver utbildningsavgift kan även examineringsavgift tillkomma för utbildningar som är certifierande.
Om du anmäler dig till en utbildning som arrangeras av en samarbetspartner till C.A.G Utbildning kan i vissa fall samarbetspartnern vara den som utfärdar fakturan. Kontakta CAG Senseus AB för mer information om ditt specifika utbildningstillfälle.

 

FAKTURERING OCH BETALNING

Bokad kurs faktureras direkt efter att utbildningen genomförts. Fakturan skickas till adressen du angett vid bokningen och är utställd till organisationen du angett vid bokningstillfället. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Fakturan kommer från CAG Senseus AB, eller någon av våra partners:

  • NFI Competence AB
  • Core Code International AB
AVBOKNING/OMBOKNING

Avbokning kan ske utan kostnad senast 30 dagar innan utbildningen startar. Vid senare avbokning debiteras hela kurskostnaden, samt eventuell kost och logi. Avbokning ska alltid ske skriftligen till CAG Senseus AB.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med CAG Senseus AB.

 

INSTÄLLT UTBILDNINGSTILLFÄLLE

CAG Senseus AB har rätt att ställa in en utbildning varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

IMMATERIALRÄTT

Allt utbildningsmaterial (både digitalt och utskrivet), inklusive texter, bilder, video, podcasts, presentationer, övningar, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör CAG Senseus AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver eget bruk, kräver CAG Senseus ABs skriftliga godkännande. Spridning eller kopiering av dig som användare kräver C.A.G Senseus ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan resultera i rättsliga påföljder.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-11

X
X