C.A.Gs konsulter bidrar till lösningar som räddar liv

Kvinnlig läkare pratar med kvinnlig patient

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Genom detta kan tidiga förstadier till cancer upptäckas och behandlas. Screeningen har lett till att antalet kvinnor som varje år insjuknar i livmoderhalscancer halverats sedan 1960-talet då screeningen började. Men fortfarande missas vissa fall, framför allt på grund av att olika lokala system för kallelser och laboratorieanalyser inte följer patienten genom hela perioden av screening och för att vårdgivare utför och följer upp tester på olika sätt över landet.

C.A.Gs konsulter bidrar till lösningar som räddar liv

C.A.Gs konsulter bidrar till lösningar som räddar liv 1200 600 C.A.G

Projektet Screeningstöd livmoderhals som bygger på Ineras nationella tjänsteplattform, ska stödja processen att kalla rätt kvinnor i rätt tid till cellprovtagning. Genom att göra det möjligt för regioner att samverka kan information som rör screeningprocessen följa med när kvinnor byter vårdgivare, exempelvis när de utnyttjar sitt fria vårdval eller flyttar mellan landsting. I och med detta kommer alla vårdgivare ha tillgång till rätt information oavsett var den senaste screeningen utfördes.

Utan en obruten vårdkedja, där informationen följer med kvinnan oavsett var hon befinner sig, finns flera risker. Att information saknas när ett prov ska analyseras, eller att en kvinna kallas för sällan när hon egentligen borde följas upp med tätare intervall, kan i värsta fall leda till att en kvinna utvecklar livmoderhalscancer som hade kunnat förhindras. Screeningstödet är en del av det Nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancer som väntas ge 60 färre cancerdiagnoser och rädda 30 liv varje år. Fantastiska siffror som vi är stolta över att bidra till genom våra duktiga konsulter inom IT-arkitektur och informatik.

X
X