Digitalisering underlättar vardagen i stiftelsen Stora Sköndal

äldre patient tittar upp på sköterska som håller i en läsplatta

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. De jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Inom äldreomsorgen på Stora Sköndal genomförs nu en stor satsning inom digitalisering. En viktig del i satsningen är utbildning och inspiration för personalen, där vi på C.A.G är med och håller föreläsningar om hur digitalisering kan underlätta personalens vardag.

Digitalisering underlättar vardagen i stiftelsen Stora Sköndal

Digitalisering underlättar vardagen i stiftelsen Stora Sköndal 1200 600 C.A.G

En lika viktig satsning är ledningens arbete, där vi tillsammans arbetar för att på ett bättre sätt ta till vara på digitaliseringens möjligheter. För att få en bättre förståelse genomför vi nu ett antal studier, auskultationer, ute i verksamheterna tillsammans med personal, där vi tittar på hur de använder digitala hjälpmedel och vad som behöver göras för att underlätta deras vardag. Sådant vi tittar extra på är till exempel tidstjuvar och hinder som stör personalens dagliga arbete och om befintliga system och rutiner fungerar som de ska.

Målet är att underlätta vardagen för Stora Sköndals medarbetare, dels vad gäller IT-stöd men även förändrade arbetssätt och dokumentationsrutiner. På C.A.Gs affärsområde Hälsa, Vård & Omsorg är vi glada över att få vara med på den här resan och att arbeta tillsammans med Stora Sköndals underbara personal ute på äldreboendena.

X
X