Hälsa, vård och omsorg – ett prioriterat område för C.A.G

Åsa Landén Ericsson står och lutar mot ett trappräcke

Det sker en intensiv utveckling i hur hälsa, vård och omsorg bedrivs i Sverige, speciellt inom eHälsoområdet, bland annat tack vare ny teknik. Den demografiska utvecklingen driver på för mer effektiva och tillgängliga lösningar, som också möjliggörs av digitaliseringen i kombination med ”mänsklig” vård och omsorg.

Hälsa, vård och omsorg – ett prioriterat område för C.A.G

Hälsa, vård och omsorg – ett prioriterat område för C.A.G 1200 600 C.A.G

Framtiden inom området är både spännande och angelägen. Hälsa, Vård & Omsorg är ett av C.A.Gs prioriterade affärsområden och konsulter från flera C.A.G-bolag har arbetat inom detta viktiga område i snart 20 år. Så här ser C.A.Gs VD Åsa Landén Ericsson på utvecklingen och möjligheterna inom området:

Jag tror det blir viktigare och viktigare för alla kunder, inte minst inom hälsa, vård och omsorg som är en komplex sektor, att konsultbolagen är både verksamhetsnära och kompetenta inom IT. Där är C.A.G Healthcare en pelare inom C.A.G som verkligen kan addera värde till våra uppdragsgivare, och med den samlade kapaciteten hos C.A.G kan vi leverera en unik förmåga inom verksamhetsutveckling, informatik och krav, arkitektur, systemutveckling, test, drift och förvaltning samt förändringsledning.

Bland de satsningar i Sverige som vi kan läsa om i media, ser jag införandet av de nya systemplattformar av vårdsystem som just nu görs av många regioner som extra spännande. Det driver på behovet av kvalificerade konsulter med multidisciplinär förmåga; som både har verksamhetskunskap och teknisk kompetens.

 Affärsområdesledningen för Hälsa, Vård & Omsorg driver med stort engagemang samarbetet mellan C.A.Gs olika bolag, och bolagen känner varandra väl. Med ca 340 medarbetare är vi tillräckligt stora för att kunna leverera bra kompetens och fortfarande tillräckligt små för att vara snabba och enkla att arbeta med.

 

X
X