Hur bra är regionerna på att använda Utbudstjänsten?

läkare som sitter vid skrivbord och skriver på läsplatta

Förvaltningen för Ineras Utbudstjänst har under hösten genomfört en kundundersökning för att ta reda på hur regioner idag arbetar för att göra information om sina vårdtjänster tillgängliga digitalt. C.A.G leder arbetet med utvecklingen av Utbudstjänsten och våra specialister har även ansvarat för ledningen av kundundersökningen, samt arbetsgruppen i förvaltningen. Syftet med undersökningen har framför allt varit att undersöka regionernas förmåga att använda Utbudstjänsten för att tillgängliggöra information om vårdtjänsteutbudet, hur de använder tjänsten för att ta del av andras information, samt hur de föredrar att använda tjänsten.

Hur bra är regionerna på att använda Utbudstjänsten?

Hur bra är regionerna på att använda Utbudstjänsten? 1200 600 C.A.G

Undersökningen som nu har publicerats visade att regionerna inser nyttan med att använda Utbudstjänsten för att göra strukturerad information om sitt vårdtjänsteutbud tillgängligt digitalt, och de är intresserade av att utreda vilket sätt som är bäst lämpat för dem då det gäller att ansluta till tjänsten. De flesta regionerna är också överens om att arbetet med det gemensamma kodverket för vårdtjänster, som ska användas för att benämna olika typer av vårdtjänster, behöver prioriteras mer. Ett gemensam kodverk är viktigt för att både invånare och vårdpersonal ska kunna förstå och jämföra den information de får.

Remittering, som idag sker både via papper och digitalt, anses vara det primära skälet för att använda Utbudstjänsten och det är där man ser mest nytta med tjänsten. Detta både för att skapa förutsättningar för att göra remitteringen mer konkurrensneutral, men också för att bättre utnyttja regionernas resurser och korta väntetiderna i vården. Strukturerad information om vårdtjänsteutbud behövs också för vissa invånartjänster, och kan även stödja hänvisning av patienter till rätt vårdnivå, så kallad triagering.

I rapporten presenteras både kvantitativa resultat och detaljerade beskrivningar av arbetet som utförs inom regionerna. En värdefull undersökning som vi är glada över att ha fått vara delaktiga i.

X
X