Ökad satsning mot privata aktörer

Apotekare med läsplatta framför hyllor med medikamenter

I snart 20 år har vi arbetat med utvecklingen av nationell eHälsa och ”ekosystemet” för den digitalisering av sektorn som drivits av offentliga aktörer. Nu vänder vi oss även allt mer till privata aktörer som vårdgivare, omsorgsföretag, nätläkare och apotek.

Ökad satsning mot privata aktörer

Ökad satsning mot privata aktörer 1200 600 C.A.G

Under åren har vi märkt att det ibland är svårt att bedriva utveckling av innovativa produkter, e-tjänster och appar inom hälsa, vård och omsorg. Det är ofta svårt att sätta sig in i de krav de behöver uppfylla, samt den gemensamma infrastruktur och de tjänster för informationsutbyte som behöver användas. Om man kommer in som ny aktör och gör rätt, kan det betyda att man lyckas ta en position som vårdaktör eller teknologipartner, men gör man fel och eller går vilse, kan det innebära förseningar och minskade affärer.

Vi har haft nöjet att jobba med offentliga aktörer som varit tidigt ute med att utveckla moderna e-tjänster och appar som tar till vara de många möjligheter som eHälsans ekosystem erbjuder. Nu gör vi sedan i höstas en särskild satsning där vi vänder oss till privata aktörer som vill röra sig snabbare framåt med sina erbjudanden inom hälsa, vård och omsorg, gentemot både invånare och patienter och personal inom vård och omsorg. Vi vänder oss till vård- och omsorgskoncerner, nätläkare, provtagningstjänster, läkemedelsföretag och apotek, samt leverantörer av vårdstödjande system, e-tjänster och appar.

 

X
X