Stora framgångar med multidisciplinära team

cag-konsulter vid konferensbord

"Vi ser på C.A.G som ett IT- och verksamhetskonsultbolag inom hälsa, vård och omsorg." Det är ett uttalande från en av de ansvariga ledarna i Sverige för arbetet med nationella regelverk, infrastruktur och e-tjänster inom hälso- och sjukvård. Uttalandet är en bra beskrivning av det vi inom C.A.Gs affärsområde Hälsa, Vård & Omsorg strävar efter att erbjuda. Sedan över ett decennium söker sig människor till oss just därför att vi har både specialister inom IT och medarbetare med en bakgrund och/eller utbildning inom vård och omsorg. En unik mix av kompetenser som vi kallar för vår multidisciplinära förmåga.

Stora framgångar med multidisciplinära team

Stora framgångar med multidisciplinära team 600 300 C.A.G

Vi har nämligen sett att digitalisering inom vården och omsorgen ofta hanteras som IT-projekt där tekniken kommer i första rummet och det är den tekniska innovationsviljan som styr. Det här är ett stort problem eftersom viktiga aspekter för verksamheten lätt nedprioriteras i traditionella IT-projekt. Det är viktigt att sätta rätt förväntningar, utbilda, ta till vara kraft och kunskap hos medarbetarna, undersöka hur personalen arbetar och titta på vilka regler som ställer krav på hur dokumentation med mera ska skötas.

Komplexa digitaliserings- och förändringsprojekt kräver förståelse för såväl tekniken som verksamheten och omvärlden. Vi ser därför digitalisering som ett verksamhetsstyrt förändringsarbete som involverar flera olika professioner och kompetenser. Inom våra multidisciplinära team erbjuder vi en bredd av kompetenser. Våra team består av specialister inom vård- och verksamhetsutveckling, juridik, förändrings- och projektledning, informations- och systemsäkerhet, medicinteknik, informatik och terminologi, teknisk arkitektur, systemutveckling, testledning/test samt stöd till drift och förvaltning av IT-lösningar. Vi håller även föredrag och erbjuder utbildningar som en del i vårt rådgivande arbete.

X
X