KUNDCASE:

Effektivare sjukskrivningsprocess med elektroniska intyg

kvinna kollar på sin mobiltelefon

Sedan 10 år tillbaka ökar antalet sjukskrivningar i Sverige. För att få till en effektivare sjukskrivningsprocess initierade Socialdepartementet ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Projektet syftade till att möjliggöra ett elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Målet var att hanteringen av intyg skulle förenklas och att kvaliteten på intygsinformationen skulle öka. Genom att förbättra stödet för invånaren, läkaren och handläggaren vid Försäkringskassan bidrar projektet till att underlätta hela sjukskrivningsprocessen.

 

Med sedan starten …

ISKL:s del i arbetet har utförts av Inera AB där projektet fick namnet Intygstjänster. Inom ramen för projektet har det successivt utvecklats fler tjänster. Först lanserades tjänsten Läkarintyg, som innebar att läkarintyg kan utfärdas elektroniskt och intygsinformationen kan skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Därefter har invånartjänsten Mina Intyg, Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning och Rehabtjänsten kopplats på. C.A.G har varit med sedan starten av projektet och deltagit i utveckling av samtliga tjänster som nu ingår i konceptet Intygstjänster. Vår uppgift har varit att leda utredningsarbetet, analysera och definiera hur informationsflödet ser ut för att säkerställa en så effektiv och användarvänlig process som möjligt – rätt information till rätt part, i rätt tid. I detta har vi agerat kravanalytiker samt informations- och verksamhetsarkitekter. Vi har drivit utrednings- och kravarbetet framåt och kontinuerligt arbetat med att förbättra projektets arbetsmetoder.

 

… och likaså framöver

C.A.G har de senaste fem åren fått förnyat förtroende från kunden att fortsätta leda krav- och utredningsarbetet. När projektet Intygstjänster går in i sin slutfas kommer vi även fortsättningsvis bidra till en ökad nationell användning av Intygstjänsterna, tillägg av flera intygsmottagare och nya förbättrade tjänster. Med vår långa erfarenhet av kravanalys, informationsarkitektur, expertis inom eHälsa och specifikt sjukskrivningsområdet samt gedigna kunnande inom metodarbete har vi en kompetens utöver alla andra konsultbolag. Med denna unika kompetens ska vi fortsätta arbeta för en effektivare sjukskrivningsprocess.

KONTAKTPERSON
Mila Javander Asplund
+46 76 125 72 98
mila.javander[a]cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED INERA

C.A.G HEALTHCARE

DELA

X
X