KUNDCASE:

Ett arbete som verkligen gör skillnad

 

Stockholms läns landstings (SLL) främsta ansvarsområde är den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och med runt två miljoner invånare som potentiella vårdtagare är det av vikt att IT-systemen fungerar som de ska. C.A.G:s uppdrag är att utveckla och testa den publika samlingsportalen Janusmed för läkemedelspåverkan och med våra specialister på plats hjälper vi SLL att kontinuerligt ligga i teknikens framkant och därigenom underlätta deras uppdrag gentemot medborgare och vårdgivare.

Janusmed är en samlingsportal av webbtjänster som nås av både medborgare och vårdgivare. Systemet syftar till att lyfta fram olika kunskapskällor och vara ett stöd vid till exempel förskrivning av läkemedel för Vårdcentraler och Apotek. Det kan röra sig om allt ifrån interaktioner – vilken effekt olika läkemedel har på varandra – till överföring via amningeller val av dosering relaterat till patientens kön. Journalsystemet är integrerat med Janusfönster som innehåller samtliga kunskapskällor. Varje dag anropas Janusfönster cirka 700 000 gånger vilket gör det till en mycket välanvänd tjänst hos SLL.

När arbetet med att digitalisera interaktionsverktyget började för flera år sedan var målet att samla alla källor på ett ställe. Tjänsten Amning låg då exempelvis i en Excelfil som genererade HTML-kod vilken sedan var tvungen att matas in manuellt, men med hjälp av C.A.G har SLL nu tagit steget in i en digital och automatiserad verksamhet.

 

HÖGA KRAV PÅ TESTAD KOD

C.A.G har flera konsulter på plats som jobbar med såväl ny agil arbetsmetodik som ny teknik och under ledning av våra specialister har SLL infört Cucumber som ramverk inom enheten och alla tester automatiseras med Python och Selenium. Den kanske största utmaningen har dock varit att leva upp till Läkemedelsverkets krav på verksamheten i form av spårbarhet och testtäckning då dessa inte är lika lätta att tillämpa på mjukvara som fysiska produkter. Men med vårt arbete och de verktyg vi använder har vi nu säkerställt en process där vi går från krav till testad kod med resultat som dessutom är läsbara för alla inblandade. Tack vare vårt löpande jobb med Continuous Integration skulle det till och med vara möjligt att checka in en förändring i systemet idag för att sedan acceptanstesta den kommande natt och ha den i produktion redan imorgon med en färdig testrapport.

 

STOR KUNDNYTTA

För stockholmarna är anledningen till tjänsternas popularitet deras bredd, tillgänglighet och användbarhet. Förutom gravida och nyblivna mammor används den bland annat flitigt av både patienter med njurproblem, och människor med riskprofiler på grund av ackumulerade biverkningar. För oss på C.A.G är anledningen till att vi har åtagit oss det här ännu enklare – det vi arbetar med gör verkligen skillnad och ska så fortsätta göra framöver.

KONTAKTPERSON
Annika Rogneby
+46 70 687 33 08
annika.rogneby@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED SLL

C.A.G CONTACTOR

DELA

X
X