KUNDCASE:

Ett recept på säker medicinering

En utdragen låda med medicin

När eHälsomyndigheten förra året gick ut i offentlig upphandling var vi på C.A.G en av många aktörer som lämnade anbud.

Idag kan vi stolt konstatera att vi har säkrat hela tre separata ramavtal med eHälsomyndigheten. Dessutom rankas vi som nummer ett bland alla leverantörer inom två utav tre offererade områden. När vi får förtroende från en verksamhet med en sådan nyckelroll i samhället vill vi gärna tro att det säger något om vår pålitlighet och kompetens. Att vi de senaste åren samarbetat med många andra inom den publika sektorn – såsom Arbetsförmedlingen, Skolverket, Stockholms Läns Landsting och Tillväxtverket, stärker naturligtvis den bilden. Men varför är arbetet med just eHälsomyndigheten så viktigt?

 

FÖR ETT FRISKARE SAMHÄLLE

År 2014 blev tidigare Apotekens Service en myndighet, det vi idag kallar eHälsomyndigheten. Dess uppgift är att sköta många av de centrala funktioner som det statliga Apoteket tidigare tillhandahöll, som recepthanteringssystemet. Efter avregleringen av apoteksmonopolet är alla apotek beroende av att koppla upp sig till eHälsomyndighetens system, för att bland annat kunna avgöra hur mycket medicin en patient får hämta ut. Misstag kan få förödande konsekvenser. Därför är ett pålitligt system en absolut nödvändighet.

Systemet ligger också till grund för medicinsk statistik där man kan se större samhälleliga tendenser när det gäller förskrivning och intag. Har läkare börjat skriva ut mer av en typ av medicin? Varför är det så? Är det på grund av att den sjukdomen ökat eller att läkare blivit bättre på att diagnostisera den?

eHälsomyndighetens roll kommer dessutom att växa. Bland annat ska privatpersoner få tillgång till sina egna journaler. Och med den ökade digitalisering som pågår i samhället är det mycket troligt att eHälsomyndighetens roll i samhället kommer att bli ännu större. Hur stor vet ingen. Men att vara en del av den resan är naturligtvis oerhört spännande. Så på vilket sätt bidrar vi till utvecklingen?

 

ETT UPPDRAG FÖR ERFARNA

Vi har flertalet av våra skickligaste konsulter på plats hos eHälsomyndigheten. En del av dem utvecklar och bygger de system som eHälsomyndighetens arbete vilar på. Andra av våra konsulter jobbar med test och testautomatisering. De ser helt enkelt till att systemen beter sig som de ska. Testerna gör bland annat att systemet inte tillåter någon att hämta ut medicin på två apotek exakt samtidigt, att obehöriga apotek inte kan koppla upp sig till systemet,
eller att en patient inte kan ta ut för mycket medicin.

Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Tur då att våra konsulter är några av branschens mest erfarna, i snitt 15 år av samlad kompetens per person. Det gör att vi tar oss an det här enorma förtroendet med lugn. Vi vet att vi levererar, det har vi gjort i alla år. Och det tänker vi fortsätta med.

KONTAKTPERSON
Nicolas Länninge
VD C.A.G Contactor
+46 8 785 24 10
nicolas.lanninge@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED eHÄLSOMYNDIGHETEN

C.A.G CONTACTOR

DELA

X
X