KUNDCASE:

Fondkompetens

Bankvalv

Med stor makt kommer stort ansvar är en gammal devis som är nog så sann och är man ett bolag som förvaltar ungefär 60 miljarder kronor är ansvaret gentemot sparare och investerare enormt. Då krävs det att man har ett IT-stöd som aldrig fallerar och det var därför Carnegie Fonder vände sig till oss.

När Carnegie Fonder flyttade sin verksamhet från det tidigare ägarbolaget Carnegie Holding till nystartade kapitalförvaltningsgruppen Caram, innebar det också en separering från den gamla IT-miljön med påföljande behov att hitta en ny leverantör av en helt fristående IT-plattform som även kunde ta ansvar för förvaltning av drift och support. Men precis som det idag finns nästan lika många fonder som fondsparare där ute är även utbudet av IT-specialister stort och då måste man särskilja sig på något sätt. I vårt fall gör vi det genom vår långa erfarenhet av IT-drift och support inom finanssektorn, vilket har lett till en djup verksamhetsförståelse för den sortens system. Det kan handla om allt från att lägga in rätt information i systemen, korrekt registrering av affärer och nya handelsinstrument till korrigering av felaktiga beräkningar eller nya analysverktyg för portföljförvaltare. Att detta gör oss unika i dessa sammanhang visade sig också när Carnegie Fonder till slut gjorde sitt val av samarbetspartner, för det var just referenserna från både större och mindre aktörer inom finansbranschen som blev en av de viktigaste faktorerna i beslutet.

 

NÖJDA FÖRVALTARE

Då varje nytt uppdrag kommer med sina helt specifika utmaningar kan man dock aldrig leva på gamla meriter allena, så därför var vi extra nöjda över att kunna genomföra projektet på kort tid och med rätt kvalitet och leva upp till vårt rykte. Den nya plattformen driftsattes den 25 november 2016 och då Carnegie Fonder inte har någon IT-kompetens internt agerar vi sedan dess som extern IT-avdelning med fullt ansvar för drift och support av deras nya plattform. Nu ser vi fram emot att inte bara förvalta Carnegie Fonders förtroende, utan även att fortsätta utveckla, modernisera och framtidssäkra deras IT-miljö.

KONTAKTPERSON
Magnus Fredholm
+46 8 785 23 71
magnus.fredholm@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED CARNEGIE FONDER

C.A.G DATASTÖD

DELA

X
X