KUNDCASE:

Bättre livskvalitet med digitaliserad sjukvård

HIP

HIP, Health innovation platform AB, är specialiserat på att utveckla integrationsverktyg och applikationer för vårdsektorn med ett primärt fokus på patientcentrerad vård. HIP tillhandahåller därför en ny digital plattform Vårdplan. Plattformen är ett ekosystem för eHälsa som tillhandahåller personligt anpassade vårdplaner för patienter och möjliggör därmed för patienten att ta en mer aktiv roll i sin vårdprocess. Via smarta sensorer, IoT-enheter och appar som idag genererar personlig vårddata möjliggörs nu att den datan kan delas med professionen och dessutom kombineras med klinisk data för kunna ge en bättre individanpassad vård med ökad livskvalitet för patienten.

Då vår vision är att förbättra livet för människor genom att bidra till digitaliseringen av svensk vård och omsorg blev vi naturligtvis glada när vi ifjol utsågs till primär partner för HIP. Deras arbete är en viktig tillgång i arbetet med att utveckla innovativa lösningar som främjar en positiv utveckling inom vården för såväl vårdgivare som patienter.

Genom HIP:s Vårdplan, blir patienten mer delaktig och aktiv i sitt eget hälsoarbete. Patienten kan både kan ta del av var hen är i vårdprocessen samt via enkla funktioner se vad som är ordinerat att göra mellan kontakterna med vården. Den patientgenererade datan ger vården möjlighet att följa individens aktiviteter och proaktivt kunna kontakta patienten om tillståndet blir sämre. Vårdgivarens kontakt blir behovsstyrd och patienten en aktiv deltagare i planen för sin vård. Detta ger stöd till bättre hälsa och livskvalitet då vårdgivaren kontinuerligt kan följa patienten mellan vårdbesöken med förbättrade vårdprocesser, höjd kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet som följd.

 

AKTÖRER I DEN DIGITALA FRAMKANTEN

HIP Vårdplan vänder sig till de aktörer som önskar ligga i digital framkant och brinner för vårdens transformation. Detta omfattar såväl hälso- och sjukvårdsaktörer som Life Science- och IT-industrin.

Plattformen grundar sig i den nationella infrastrukturen för interoperabilitet och användningen av så kallade tjänsteplattformar och tillämpade standarder. Därmed är den lätt att integrera med för alla journalsystem och den information som hanteras av Vårdplan kan därför även nås via andra tjänster för invånaren och professionen.

 

UNIK KOMPETENS

Vi är stolta över att bidra till den digitala revolutionen i vården och i arbetet med Vårdplan är det särskilt intressant att få leda det tekniska arbetet med utveckling av både e-tjänsten för vården och mobilapplikationen för brukaren.

Vi har samarbetat med HIP sedan 2007, men det avgörande skälet till att vi fick uppdraget att vara primär partner är den unika kompetens vi besitter inom informatik och eHälsa. Vi har lång erfarenhet av de nationella tjänsterna och nu ska vi fortsätta att leverera i samma takt så att Sverige når sitt mål att 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter.

KONTAKTPERSON
Mila Javander Asplund
+46 76 125 72 98
mila.javander@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED HIP

C.A.G HEALTHCARE

DELA

X
X