KUNDCASE:

Stark tillväxt inom cybersäkerhet

Höga krav ställs på verksamheter att följa regler och standarder för att säkerställa sin informations-och IT-säkerhet. Påföljderna för de som inte följer reglerna har blivit allt tuffare och misstag kan kosta företag miljardbelopp, vilket vi sett exempel på under året.

För två år sedan inledde vi vår satsning på informations och IT-säkerhet då vi startade det fokuserade säkerhetsbolaget C.A.G Security. Med en ny hotbild, nya krav och regleringar, inte minst GDPR, såg vi snabbt ett stort behov av företagets tjänster. Under 2019 har vi fortsatt vår satsning och förvärvat Engvall Security för att stärka vår kompetens och möjlighet att leverera. Förvärvet har inneburit att vi har tredubblat vår verksamhet inom området och stärkt vårt erbjudande. I dag levererar C.A.G Engvall Security tjänster inom hela IT-systemets livscykel, från förstudie till utveckling och implementation samt förvaltning. Våra konsulter erbjuder expertis inom säkerhets-arkitektur, kravanalys och granskningar samt rådgivning och stöd. Dessutom levererar vi tjänster inom säkerhetsövervakning, incidenthantering och forensiska utredningar.

 

Säkerhetsfrågor i fokus

Nya tillämpningsbestämmelser, hotbilder och lagar har satt säkerhetsfrågor i fokus för många företag under det senaste året. Bland annat har försäkringsbolag skapat hårdare regler för utbetalningar vid IT-haverier. ”Vi märker att köpviljan ökar på alla plan för våra tjänster”, säger Lennart Engvall, VD på C.A.G Engvall Security. ”Efterfrågan beror till stor del på de extremt tuffa kraven som finns på myndigheter och företag idag i och med omställningar till digitalisering och globalisering. Under året har många stora företag och organisationer drabbats av IT-attacker som kostat väldigt mycket pengar samtidigt som andra har bötfällts enligt GDPR-förordningen. Norsk Hydro utsattes i våras för en attack som bolaget beräknar kommer att kosta en halv miljard. British Airways och Mariott är exempel på organisationer som bötfällts i enlighet med GDPR. Detta har självklart inte passerat styrelserum och ledningsgrupper obemärkt och vi känner en påtaglig köpvilja.”

 

Unikt internationellt nätverk

Engvall har stora ramavtal i samarbete med underleverantörer vilka de har tagit med sig in i C.A.G. Totalt i nätverket återfinns över 200 säkerhetskonsulter. ”Med de bästa medarbetarna erhålls den högsta kvaliteten. Skulle vi i sakna leveranskapacitet inom något område, kan vi plocka kompetenser från vårt unika nätverk med underleverantörer av högsta internationella standard”, säger Lennart.

 

Höjd kvalitet i leveranserna

Med vår kompetens inom informations-och IT-säkerhetsområdets alla livscykelfaser kan vi öka kvaliteten inte bara inom C.A.G Engvall Security utan inom samtliga av C.A.G-bolagens leveranser. ”I dagsläget har vi kunder framförallt inom försvaret och även inom myndigheter samt bank & finans. Men med C.A.Gs starka nisch inom bland annat hälsa, vård & omsorg kommer det bli spännande att hjälpa till även inom detta område där behovet av IT-säkerhet är mycket högt”, avslutar Lennart.

KONTAKTPERSON
Lennart Engvall
+46 70 301 42 52
lennart.engvall@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED IT-SÄKERHET

C.A.G ENGVALL SECURITY

DELA

X
X